piątek, 17 listopada 2023

Nie modlimy się do tego samego Boga

Nathan Zekveld

Zarówno dla Żyda, jak i dla muzułmanina chrześcijanin jest bluźniercą. 

Dla Żyda Jezus Chrystus jest kłamcą, gdy twierdzi, że jest Synem Bożym. 

Dla muzułmanina Bóg jest tak odległy od ludzkości, że bluźnierstwem byłoby twierdzenie, że Syn Boży może przyjąć ludzkie ciało. 

Jakakolwiek próba pomniejszenia różnic pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem/islamem oznacza, że należy pomniejszyć chwałę Chrystusa. Albo to zrobimy, albo uznamy, że zarówno Żydzi jak i muzułmanie są w stanie upaść na kolana, by ogłosić Jezusa Chrystusa swoim jedynym Zbawicielem i Panem. 

Wszelkie próby stwierdzenia, że wszyscy modlimy się do tego samego Boga, są skazane na niepowodzenie. Jezus rościł sobie prawo do absolutnej władzy, gdy powiedział: 

 „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście także mojego Ojca. Odtąd go znacie i widzieliście. (J 14:6-7).

Apostołowie również nauczali o autorytecie Jezusa ponad wszystkim: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4:12).