piątek, 3 listopada 2023

Pasterze i rybacy

W Starym Testamencie Bóg działał głównie pośród Izraela (z pewnymi wyjątkami). Boży ludzie to nierzadko pasterze, których Bóg powołuje do zadań króla lub proroka. Służba pasterza związana jest z ziemią. 
Ziemia w Starym Testamencie symbolizuje Izrael. 

Jednak w Nowym Testamencie następuje zmiana. Bóg powołuje głównie rybaków - ludzi, których miejscem pracy jest woda, a więc biblijny symbol narodów (Iz 17:12, 57:20). To ukazuje kierunek Bożego działania. W Starym Testamencie Bóg mówi do swojego ludu: poprowadzę was do nowej ziemi. W Nowym Testamencie Jezus mówi do uczniów: Będziecie łowić ludzi. 

Podczas niedzielnych kazań w naszym Kościele omawiamy Księgę Jonasza. Księga Jonasza jest jedyną „historią morską” w Starym Testamencie. I nie powinno nas zaskakiwać, że dotyczy ona służby wśród pogan, a więc mieszkańców Niniwy, stolicy Asyrii.

Prorocy Starego Przymierza byli zazwyczaj zaangażowani w powołania związane z ziemią (np. Amosa 1:1), ale w Nowym Przymierzu, Jezus powołuje rybaków. Sam wyrusza w podróż morską i je ryby. Paweł jest także podróżnikiem morskim. Ta zmiana miejsca wskazuje na odkupieńczą historyczną zmianę w świecie. Bóg powołuje do swojego Królestwa wszystkie narody ziemi. Nowym Izraelem jest wielonarodowy Kościół.

Oczywiście w Jezusie ziemia i morze, czyli Żyd i poganin, są zjednoczeni (Ef 2-3). Wierzymy w odnowiony cały świat poprzez dzieło Chrystusa. I Bóg buduje go poprzez Kościół, poprzez swoich uczniów - naszą wierność w małych rzeczach, które jednak w Bożych oczach wiele znaczą. Dlatego bądźmy wierni, ufajmy Bogu, przestrzegajmy Jego przykazań. W ten sposób uczestniczymy we wspaniałym projekcie, dziele upiększania Bożego świata, budowania Bożego Królestwa.