środa, 21 lutego 2024

Co się wydarzyło

Grzech nas nie zranił, lecz zabił. 

Nie byliśmy duchowo chorzy, lecz martwi. 

Nie potrzebowaliśmy opatrunku, lecz wskrzeszenia. 

Nie potrzebowaliśmy poprawy, lecz nowego narodzenia. 

Nie potrzebowaliśmy Boga-współpracownika, lecz Boga-Zbawiciela. 

Nie potrzebowaliśmy Bożej pomocy w zbawieniu, lecz, aby Ojciec, w mocy Ducha pociągnął nas ku Synowi. 

To wszystko dzięki Bożej łasce wydarzyło się w życiu prawdziwych chrześcijan! 

Soli Deo Gloria. Chwała Bogu!