sobota, 22 grudnia 2007

Herezje w małżeństwie

"Przez pryzmat naszego funkcjonowania w małżeństwie powinniśmy sprawadzć, czy dobrze rozumiemy biblijną doktrynę o Trójcy. Według tego testu mężczyzna, który zdominował żonę jest arianinem - wyznaje herezję, że Chrystus jest poddany Ojcu, ponieważ jest istotą stworzoną. Mężczyzna, który zrzeka się władzy nad żoną (kapitulując wobec powszechnego feminizmu) jest sabellianinem - heretykiem, który nie widzi żadnych różnic (prócz imion) pomiędzy osobami Trójcy. (...) Właściwe zrozumienie małżeństwa wyklucza też wzajemne obarczanie się winą. Mąż nie może winić żony za stan małżeństwa; to tak jakby złodziej za kradzież winił swoje ręce. Chrystus przyjął odpowiedzialność za wszystko, czego nie uczynił, mężowie mają postępować podobnie wobec żon". - Douglas Wilson, Głowa rodziny.