środa, 19 grudnia 2007

Głupstwo zawsze pozostanie... głupstwem

„Nawet jeżeli 50 milionów ludzi mówi coś głupiego, to ciągle jest to tylko coś głupiego".
Anatole France, Pisarz francuski (1844-1924)