czwartek, 3 stycznia 2008

Ucieczka od piekła czy kroczenie ku zwycięstwu?

WspółczesnyKościół Protestancki niestety nie chce zmieniać rzeczywistości oraz zdobywać jej, lecz czeka na przyjście Jezusa. Nic dziwnego, że państwo nie przejmuje się tym co Protestancki Kościół mówi. Oczywiście kościół nie powinien wchodzić w kompetencje państwa, lecz w ramach własnego mandatu być doradcą i nauczycielem narodów. Nauczanie kościoła powinno dotykać każdej sfery rzeczywistości ponieważ "Pańska jest ziemia i to co ją napełnia" (Ps 24:1). Stąd żadna sfera rzeczywistości nie wymyka się spod panowania Chrystusa (Mt 28:18-20).

Chrześcijanie powinni nie tylko uciekać od piekła, ale kroczyć ku zwycięstwu! Pismo mówi, że ręka pracowitych będzie rządziła – Przyp 12:24. I do tego mamy zmierzać. Nie do ucieczki ze świata, lecz do zdobycia świata.

2 Mojżeszowa 17:8-16 opisuje bitwę Izraela z Amalekitami. Gdy Mojżesz trzymał ręce w górze - Izrael zwyciężał. Powinniśmy podobnie, symbolicznie mówiąc, trzymać ręce w górze byśmy zwyciężali. Powinniśmy wznosić ręce do pracy. Opadłe ręce w Piśmie to przejaw beznadziei i pesymizmu.