piątek, 12 września 2008

Ma rację, chłop (znaczy Mises)

Ktoś musi określać, co powinno zostać wyprodukowane. Jeśli nie zrobią tego konsumenci przez popyt i podaż na rynku, uczyni to pod przymusem rząd.

Naprawdę, nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy nieograniczoną władzą państwa demokratycznego, a nieograniczoną władzą autokraty.

Najwłaściwszym określeniem człowieka jako różniącego się od innych stworzeń jest: istota rozmyślnie zmagająca się z siłami wrogimi jej życiu.

Gdy odbieramy jednostce swobodę decydowania o jej konsumpcji, pozbawiamy ją wszystkich innych swobód.

Żaden rząd nie bierze dziś pod uwagę programu wolnej bankowości, gdyż żaden rząd nie ma zamiaru zrzekać się tego, co uważa za przydatne źródło dochodu.

Ludwig von Mises (1881-1973)