sobota, 18 października 2008

Czy jesteśmy sami?

Współczesny człowiek tak jak ludzie za czasów Jeremiasza sądzi, że nikogo nie ma we wszechświecie. Nikogo kto by kochał, nikogo kto by pocieszył, nikogo kto widzi i sądzi. To widać w sztuce, w muzyce, literaturze, dramacie, w relacjach między ludzkich, w programach TV. Często w tych dziedzinach znajdujemy jałowość, powierzchowność i brzydotę (F. Schaeffer, Dokąd?)

Kultura jest odzwierciedleniem religijności ludzi. Religia jest nie tylko częścią kultury, ale jej dominującym czynnikiem. Spójrzcie na kulturę krajów arabskich, Indii, Europy, krajów bliskiego wschodu. Widać wyraźnie, że kultura tych rejonów jest odzwierciedleniem kondycji wyznawanych tam religii.

Niemożliwością jest więc zapakowanie religii do pudełka z napisem "Kościół i pozostawienie jej tam. Oddzielenie kościoła od państwa nie oznacza oddzielenia państwa od religii, czy od Boga.