poniedziałek, 20 października 2008

Nie daj się rozproszyć

Gdy Jezus rozmawiał z Samarytanką (Jn 4) powiedział jej, że miała 5 mężów, a ten z którym jest teraz nie jest jej mężem. Odpowiedzią Samarytanki było rozpoczęcie ciekawego tematu teologicznego o liturgii i nabożeństwie.

(18) Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem; prawdę powiedziałaś. (19) Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. (20) Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć; wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Jn 4:18-20.


Krótko mówiąc chciała zmienić temat. Jezus jednak nie pozwolił się rozproszyć jej dygresją o miejscu oddawania kultu.

Podobnie powinno być z nami. Nie przykuwajmy zbytniej uwagi do czegokolwiek co odwraca ją od Słowa, sakramentów, wierności oraz cichym, wdzięcznym odpocznieniu w dobroci Boga.