wtorek, 18 listopada 2008

Kolejność ma znaczenie

Chrzest i Wieczerza Pańska to następujące po SOBIE etapy chodzenia w Chrystusie. Nie bez przyczyny mówimy o sakramentach w tej kolejności. Nie bez przyczyny mówią o takiej kolejności wyznania wiary. Najpierw mamy chrzest jako znak inicjacji na ucznia Chrystusa. Potem ochrzczony uczeń jest zaproszony do Stołu Pańskiego jako znaku kontynuacji, trwania w przymierzu z Bogiem. Podobnie jak w Starym Przymierzu - najpierw było obrzezanie, potem uczestnictwo w Święcie Paschy.

Kościół nie powinien udzielać Wkomunii komuś kto nie chce dołączyć do Ciała Chrystusa w publiczny, oczywisty dla wszystkich sposób.

Najpierw chrzest, potem komunia. Również podczas komunii mamy nieprzypadkową kolejność: chleb jako symbol posilenia, coś od czego rozpoczynamy naszą pracę i wino – symbol odpoczynku.

Kolejność i przebieg komunii ma więc znaczenie bo zarówno oznajmia nam Boży schemat działania, jak i wskazuje jak ma wyglądać nasze życie.

Najpierw posilenie chlebem Chrystusem, potem radowanie się winem – odpoczynkiem w Chrystusie. Bierzmy więc z rąk Chrystusa dobre dary, których nam chętnie i łaskawie udziela.