wtorek, 18 listopada 2008

Reformacja to przywrócenie radości!

Nehemiasz był reformatorem, który odbudowywał zniszczone mury w Jeruzalem. Miał umysł pełen smutku, żalu i pokuty za grzechy Ludu Bożego. Jedną z rzeczy, którą zaaranżował na samym początku budowy po odbudowie muru było publicznie odczytanie prawa Bożego przez Ezdrasza – Neh 8:1-2. Nehemiasz rozumiał, że wraz z odbudowaniem murów miasta musi nastąpić odbudowa umysłów i serc ludzi.

Zakon czytano od razu go wyjaśniając 8:8 – coś co powinien robić Kościół. Jaka była reakcja Ludu na czytane Słowo?
- uwielbienie Boga - w.6
- drugą reakcją był płacz - w. 9

Jaka była reakcja Nehemiasza widzącego płaczący Lud? Zachęta do tłustego jedzenia, picia i radowania się Bożymi darami - w.10. Pośród wielu innych rzeczy Izraelici byli uczeni, że reformacja oznacza jedzenie i picie. Ludzie poszli aby się bawić PONIEWAŻ rozumieli co było czytane. Rozumieli, że istotą Bożego prawa jest radowanie się z Bożych dzieł. Rozumieli to m.in. ze względu na służbę lewitów którzy wyjaśniali im Pismo.

To jest coś czego powinniśmy się uczyć: radować z Bożych dzieł: alkoholu, seksu, jedzenia, muzyki, teatru. Po trudzie pracy przychodzi odpoczynek, radość i spożywanie owoców pracy. Nie zapominajmy jednak, że motywacją do radowania się było odnowienie więzi przymierza z Bogiem. Izraelici cieszyli się po tym jak wyznali grzech Bogu i otrzymali przebaczenie. Ten schemat powinien być wyrażony w nabożeństwie. Przychodzimy do Boga z naszymi grzechami i po otrzymaniu przebaczenia głośno, radośnie śpiewamy dziękując za oczyszczenie. Następnie jesteśmy uświęcani poprzez Boże Słowo (czytania, kazanie), po czym przystępujemy do wspólnego sakramentalnego posiłku – radując się chlebem i winem. Bóg chce byśmy potrafili się cieszyć z Jego dobroci wraz z naszymi żonami, mężami, dziećmi, przyjaciółmi, kościołem.