poniedziałek, 8 grudnia 2008

Komunia - nieprzypadkowa kolejność

Kolejność spożywania elementów Wieczerzy Pańskiej to dowód na to, że Bóg jest Bogiem porządku i że wszystko ma swój czas w Jego planie.

Owa kolejność nie jest przypadkowa. Coś oznacza. Najpierw spożywamy chleb poprzez który jesteśmy posileni Ciałem Chrystusa, potem pijemy wino, aby weselić się z powodu życia, które mamy w Nim.

Spójrzmy na kolejność Bożego działania w Piśmie:

Obrzezanie – Pascha
Mężczyzna-Kobieta
Zwierzęta, rośliny – Człowiek
Najpierw ofiara zagrzeszna, a potem ofiara z pokarmów.
Najpierw wyznanie grzechów – potem błogosławieństwo
Najpierw usprawiedliwienie – potem uświęcenie
Chrzest – Wieczerza Pańska

Bóg przykłada do porządku większą wagę niż my. Grzech spowodował, że świat przestał być dla nas uporządkowany wg pewnego ładu i harmonii. Stał się za to chaotyczny. Odnowienie serc i umysłów w Chrystusie oznacza, że powinniśmy uczyć się harmonizować ze sobą to co do tej pory widzieliśmy jako niepoukładane i chaotyczne.

Bóg jest Bogiem porządku - mówi Ap. Paweł w 1 Kor. Uczmy się tego od Niego. Komunia nas o tym informuje ponieważ w niej Bóg karmi i poi nas w odpowiedni sposób, wedle pewnej kolejności.

Komunia nieprzypadkowo ma miejsce na końcu nabożeństwa. Po tym jak wyznaliśmy grzechy, jak Bóg nam przebaczył i uświęcił, teraz karmi nas i pokrzepia przed naszym opuszczeniem Domu Gospodarza. Jednak nie tylko On nas pokrzepia. Komunia zwana jest również eucharystią, a więc dziękczynieniem. Czyli po tym jak Bóg nas oczyścił i pouczył, składamy Jemu dziękczynienie zasiadając z Chrystusem przy wspólnym Stole.