piątek, 27 lutego 2009

Spadające wróble

Pismo Św. uczy, że żaden wróbel nie spadnie na ziemię bez woli ojca.

(29) Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. (30) Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. - Mt 10:29

To dotyczy oczywiście również wróbli żyjących w Polsce i siadających na Twoim parapecie.

Tymczasem zachowujemy się i myślimy nierzadko tak jakby Pan Bóg nie miał nic wspólnego z wróblami, a chmury same dawały deszcz.

(22) Czy są między bożyszczami narodów takie, które by spuszczały deszcz? Albo czy niebiosa same dają ulewny deszcz? Czy to nie raczej Ty, Panie, Boże nasz? W tobie pokładamy nadzieję, gdyż Ty czynisz to wszystko. - Jer 14:22

Bóg o którym mówi Biblia zna liczbę naszych włosów oraz atomów, z których złożona jest planeta Jowisz. Jednak nie tylko zna liczbę atomów Jowisza, ale i położenie, prędkość przemieszczania się każdego z nich. Sam je stworzył i podtrzymuje w istnieniu. Podobnie jak każdego wróbla i nas - ludzi.