czwartek, 5 marca 2009

Globalne ocieplenie - spór nie tyle naukowy, co ideologiczny

Vaclav Klaus na temat idei "globalnego ocieplenia" i jej ideologicznego podłoża.

Myślę, że Prezydent Czech bardzo słusznie zauważa, że dyskusja toczy się nie tyle na temat faktów naukowych, co raczej ich interpretacji oraz filozoficznych, gospodarczych, politycznych konsekwencji, które podporządkowane są korzyściom, ideologiom pewnych ugrupowań i środowisk.