piątek, 10 lipca 2009

Wyznawanie grzechów podczas nabożeństwa

Wyznanie grzechów należy do nabożeństwa tak samo jak Wieczerza Pańska czy kazanie. Przychodzimy do Bożego Domu, zaproszeni na posiłek z Nim lecz zanim to nastąpi potrzebujemy obmycia .

W ST Bóg wzywa do oczyszczenia kapłanów przed ich wejciem do Świątyni (2 Mj 30:17-21). Było to symboliczne obmycie z duchowej nieczystości zanim udali się przed Boże oblicze. Kiedy Jahwe pojawił się na Synaju Izrael przygotowywał się do tego wydarzenia poprzez obmycie szat również symbolizujące duchowe oczyszczenie (2 Mj 19:9-11). Najbardziej bezpośredni związek wyznania grzechów w nabożeństwie ze ST mamy w ofierze zagrzesznej, która składana była za cały Lud (3 Mj 9:15). My również jako cały Lud w Nowym Przymierzu przynosimy nasz grzech przed Boże oblicze modląc się o oczyszczenie.

Kilka uwag o wyznawaniu grzechów w kościele podczas nabożeństwa:
1. Wyznanie grzechów zaczyna się od napomnienia. Tak często działa w naszym życiu. Przepraszamy za grzechy gdy inni pomagają nam je dostrzec. Wskazują na nie. Dlatego wyznajemy grzechy po pieśni, która najczęściej podkreśla Bożą Świętość (Sanctus). W ten sposób Bóg wskazuje na nasz grzech, nieposłuszeństwo oraz potrzebę wyznania grzechów.
2. Po napomnieniu klękamy przed Bogiem. Jest to jedyny moment w nabożeństwie w którym klękamy. Jedyny moment w nabożeństwie w którym klękanie jest właściwe. Wyznanie grzechów tradycyjnie w kościele było czynione właśnie w pozycji klęczącej. Wiele razy na temat klękania uczy Pismo Sw. np. Ps 95:6-7; Ex 34:8; Ps 22:29, 45:11; 72:9; 138:2. Naszymi ciałami manifestujemy poddanie i uniżenie. Uniżamy się i prosimy o to by Bóg nas podniósł, abyśmy powstali by Jemu służyć. I to dzieje się podczas absolucji czyli zapewnienia o przebaczeniu.
3. Wyznanie grzechów w kościele jest modlitwą wspólnotową. Modlimy się RAZEM jako kościół wyznając, że zgrzeszyliśmy również jako Ciało Chrystusa, jako ludzie tworzący wspólnotę. Nasze więzi, nasze służba również wymagają oczyszczenia. Powinniśmy modlić się głośno – jak podczas Wyznania Wiary czy modlitwy Ojcze Nasz.
4. Wyznajemy również grzechy w cichej modlitwie ponieważ każdy z nas zgrzeszył indywidualnie. Prosimy o przebaczenie naszych osobistych grzechów jak i grzechów kościoła.

Nabożeństwo to sekwencja treści i postaw. To opowieść. Odnowa Przymierza. Klękamy podczas wyznania, wstajemy podczas zapewnienia o przebaczeniu, stojąc śpiewamy, siedząc słuchamy i spożywamy posiłek przy Królewskim Stole. To wszystko uczy nas właściwego użycia naszych ciał, którymi mamy służyć Bogu, nie zaś używać tak jakby należały do nas.