wtorek, 29 grudnia 2009

Kultura jest uzewnętrznieniem religii

Kultura i sztuka są w znaczniej mierze uzewnętrznieniem religii w danym społeczeństwie.

Jeśli uważasz się za osobę wierzącą i jednocześnie narzekasz na pesymizm, hedonizm, relatywizm moralny, kryzys rodziny i nihilizm obecne w naszej kulturze to pomyśl ile razy wypowiedziałeś zdanie, że Biblia nie jest podręcznikiem (i nie wypowiada się na temat) historii, biologii, edukacji, ekonomii, polityki i etyki.