sobota, 17 kwietnia 2010

Bóg nowej szansy

Rozdział 3 Księgi Jonasza rozpoczyna się podobnie do rozdziału 1. Bóg ponownie nakazuje Jonaszowi pójść do Niniwy. Różnica polega na tym, że jak mówi w. 1. - słowo Pana doszło Jonasza powtórnie. Jonasz okazał się nieposłuszny. Spotkał go sąd. Jednak pokutował i mówiąc symbolicznie zmartwychwstał. Otrzymał nowe życie. Nową szansę.

I taki jest Bóg. Jest Bogiem nowej szansy. Nowych początków. Mówimy o Bogu nowej szansy w Starym Testamencie. Biblia nie maluje nam kontrastu między srogim Bogiem Starego Przymierza, a łaskawym Nowego. To ten sam Bóg. Jonasz spotkał się z Bożą łaską.

Dla Jonasza był to więc nowy początek. Podobnie dla Dawida po tym jak zgrzeszył z Batszebą lub dla Piotra gdy zmartwychwstały Pan trzykrotnie (po trzykrotnym zaparciu) przywracał go służby słowami: Paś owieczki moje. Pójdź za mną.

Do nas Bóg również przychodzi powtórnie gdy upadamy, gdy okazujemy się "nieposłusznymi Jonaszami" lub "zapierającymi się Mistrza Piotrami". Jednak ilekroć pokutujemy i przychodzimy do Chrystusa po wybaczenie - Bóg przychodzi ze swoim miłosierdziem. Dlatego Księga Jonasza jest piękną ilustracją ewangelii. Nie tylko będąc obrazem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jest także opowieścią o nowej szansie. Ewangelia to opowieść o nowej szansie. O tym co Bóg uczynił by nas uratować. Byśmy powstali, odwrócili się od naszych grzechów, przyszli do Niego i żyli z Nim.