czwartek, 3 czerwca 2010

Możesz zmienić świat

Księga Jonasza uczy, że nawrócenie mieszkańców Niniwy przyszło poprzez służbę jednego, niechętnego człowieka. Ten fakt wiele mówi na temat natury ewangelizacji oraz źródła nawrócenia człowieka. Nie zależy ono od elokwencji człowieka, od "tricków", które zastosujemy czy psychologicznych nacisków. Więcej - nie zależy nawet nie od siły wiary tego, który głosi. Bóg użył do nawrócenia Niniwy niechętnego Jonasza, który wręcz uciekał od tego zadania. To dobitnie pokazuje nam KTO jest autorem wiary człowieka i zmiany serca. Sam Bóg.

Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi - Dz. Ap. 11:18

(...) i
jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego - Ef 1:19


Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; - Ef 2:8

Może i Ty nie jesteś gigantem wiary, ale możesz ufać, że Chrystus może użyć Ciebie do wielkich rzeczy. W Piśmie Św. Bóg bardzo często używa małych rzeczy, tego co w oczach świata jest głupiego by realizować Swoje wspaniałe cele. Bóg do budowania Królestwa używa kościoła - Swojej rodziny złożonej ze zwykłych, niepozornych, słabych, czy wręcz pogardzanych ludzi.

Ap. Paweł przypomina o tym w 1 Koryntian 1:26-31: (26) Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, (27) ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, (28) i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, (29) aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. (30) Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, (31) aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił.

Bóg używa zwykłych chrześcijan i małe kościoły do wielkich rzeczy. Garstka uczniów Jezusa miała wpływ na cały świat. Jeden niechętny Jonasz miał wpływ na 120 tys. mieszkańców Niniwy - właściwie to Bóg działający poprzez tych, którzy są słabi i ułomni.

Dobrze jest oczywiście rozpocząć od bycia wiernym w małych rzeczach. Owe "mało" jednak w Bożych rękach może stać się obfitością niczym niepozorne 5 chlebów i 2 ryby, które jednak użyte przez Chrystusa zaspokoiły głód 5 tysięcy ludzi.