sobota, 3 lipca 2010

Czciciele, nie ideolodzy

Wg słów Jezusa z Ew. Jana 4, które wypowiedział podczas rozmowy z Samarytanką, Bóg szuka takich, którzy "będą mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie" (Jn 4:23).

Ojciec w Niebie szuka nie tyle mędrców, poprawnych teologów, choć i to jest dobre. Przede wszystkim Bóg szuka czcicieli - tych, którzy będą oddawali Jemu cześć w duchu i w prawdzie.
Powyższe słowa wypowiada w kontekście stwierdzenia, że kult nie będzie odbywał się w jednym miejscu – świątyni w Jeruzalemie, która zostanie zburzona. Duch jednoczy prawdziwych czcicieli bez względu na miejsce, zaś kult powinien odbywać się w prawdzie.

Dla Jezusa jest to bardzo ważna sprawa. Kult w prawdzie to kult oddawany w oparciu o Boże Słowo. Chrześcijanin nigdy nie powinien mieć więc postawy: "wszystko jedno jak, byle szczerze, z powerem, ładnie, byle w określonym porządku i ładnie wyglądającym kościele (najlepiej starym)".

Wg Pismo powyższe rzeczy mogą być dobre, ale na pewno nie są wystarczające. To Bóg określa właściwy sposób oddawania Jemu czci. Co więcej - sam Jezus mówi, że Ojciec szuka takich czcicieli.

To o czym piszę w rzeczywistości jest jedną z najbardziej charakterystycznych różnic m-dzy chrześcijaninem a niechrześcijaninem. Nie chodzi tu o sferę poglądów. Jeśli chrześcijaństwo ograniczymy do poprawnych poglądów to uczynimy z niego zwykłą ideologię. Chrześcijaństwo jednak nie jest ideologią. Jest sposobem odpowiedniego postępowania, które powinno wynikać z poprawnej teologii. Zatem różnica m-dzy chrześcijaninem, a niechrześcijaninem najpełniej objawia się w takich rzeczach jak:Kursywa
- Gdzie i w jaki sposób spędzasz ndz poranek?
- Czy przychodzisz przed Boże oblicze w społeczności Bożej rodziny (kościoła) - by słuchać Jego Słowa i zasiadać z Chrystusem przy Stole Pańskim otrzymując z Jego rąk chleb i wino?
- Jaka jest twoja odpowiedź na udzielane Ci Słowo i sakramenty?
- Gdzie w tym czasie znajdują się twoje dzieci?

Te wszystkie rzeczy mówią nam więcej o naszym sercu, umyśle niż ideologia. Możesz mieć w 90% poprawną teologię, ale jeśli nie jesteś zaangażowany (nie mylić z "obecny") w ndz nabożeństwo to wcale nie znasz Boga lepiej niż 5 letnie dziecko które modli się słowami Ojcze Nasz i próbuje śpiewać co 2 słowo w pieśniach.

Jezus wyraźnie powiedział jakich ludzi szuka Ojciec - przede wszystkim czcicieli. Uczmy się jak nimi być.