czwartek, 28 października 2010

Pierwszy Katechizm cz.5.

Pytanie 62: Jak grzesznicy przed jego śmiercią zostali zbawieni?
Przez wiarę w Mesjasza, który miał przyjść.

Pytanie 63: Jak okazali swoja wiarę?
Przez składanie ofiar, które nakazał Bóg.

Pytanie 64: Co przedstawiały te ofiary?
Chrystusa, Baranka Bożego, który miał przyjść, aby umrzeć za grzeszników.

Pytanie 65: Ile urzędów sprawuje Pan Jezus jako obiecany Mesjasz?
Sprawuje trzy urzędy.

Pytanie 66: Jakie to urzędy?
Urzędy proroka, kapłana i króla.

Pytanie 67: Co robi Chrystus jako prorok?
Uczy mnie czym jest wola Boża.

Pytanie 68: Co robi Chrystus jako kapłan?
Zmarł za moje grzechy i modli się za mnie.

Pytanie 69: Co robi Chrystus jako król?
Panuje nade mną i broni mnie.

Pytanie 70: Dlaczego potrzebujesz Chrystusa jako proroka?
Dlatego, że z natury jestem nieświadomy.

Pytanie 71: Dlaczego potrzebujesz Chrystusa jako kapłana?
Dlatego, że jestem winny łamania Bożego Prawa.

Pytanie 72: Dlaczego potrzebujesz Chrystusa jako króla?
Ponieważ jestem słaby i bezbronny.

Pytanie 73: Ile przykazań Bóg napisał na kamiennych tablicach?
Dziesięć przykazań.

Pytanie 74: Czego dowiadujesz się z pierwszych czterech przykazań?
Co to znaczy kochać Boga i służyć Mu.

Pytanie 75: Czego dowiadujesz się z ostatnich sześciu przykazań?
Co to znaczy kochać i służyć mojemu bliźniemu.

Pytanie 76: Jak można podsumować Dziesięć Przykazań?
Kochaj Boga z całego serca swego, a bliźniego jak siebie samego.

Pytanie 77: Kto jest moim bliźnim?
Każdy jest moim bliźnim.

Pytanie 78: Czy Bogu podoba się, kiedy Go kochasz i służysz Mu?
Tak. Bóg kocha tych, którzy Go kochają.

Pytanie 79: Czy Bóg jest zawiedziony tymi, którzy odmawiają mu miłości i posłuszeństwa?
Tak. Bóg gniewa się na niegodziwych każdego dnia.