piątek, 28 stycznia 2011

Ósme – Nie kradnij

Księga Wyjścia 20:15 – Nie kradnij

Miło by było powiedzieć, że posłuszeństwo temu przykazaniu nie jest problemem chrześcijan. Dziś jednak rozwinięte są bardziej subtelne formy kradzieży niż wejście do sklepu i wyniesienie po kryjomu czekolady, niezwrócenie długu lub niewypłacenie pensji.

Pomyślmy np. o kradzieży dóbr intelektualnych (np. muzyka), plagiatach – są to popularne formy kradzieży.

Co zrobiłbyś gdyby kasjerka w supermarkecie wydała ci o 50 zł za dużo? Jeśli zastanawiasz się nad odpowiedzią dłużej niż 5 sekund–jesteś narażony na ten grzech. Gdybyś zatrzymał te pieniądze byłaby to kradzież.

Znajdujesz porflel z dowodem osobistym właściciela lub telefon komórkowy, którego właściciela możesz łatwo odnaleźć dzwoniąc pod dowolny numer z listy kontaktów. Co robisz?

Formą kradzieży jest nieoddawanie ludziom tego, co należy do nich. Podobnie formą kradzieży jest nieoddawanie Bogu tego co boskie np.: naszych zdolności, dziesięcin, dzieci, czasu...