środa, 26 stycznia 2011

Szóste: Nie zabijaj

Księga Wyjścia 20:13 - Nie zabijaj.

Jeśli nikogo nie zamordowaliśmy to jeszcze nie mamy powodu by twierdzić, że przestrzegamy tego przykazania. Pomyślmy o takich rzeczach jak: złośliwość, obmowa, napastliwość, szyderstwo, małostkowość, arogancja, buta, zuchwalstwo.

Te wszystkie rzeczy są źródłem nienawiści i w konsekwencji złamania szóstego przykazania. Dbajmy o nasze serce - aby było od nich wolne.

Jezus powiedział: (21) Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. (22) A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny. - Ew. Mateusza 5:21-22

Według słów naszego Pana ten grzech dotyczy nie tylko naszych czynów, ale i serca, z którego wynika usposobienie wobec bliźnich. Jakie ono jest? Czy mamy tu coś do zmienienia?