środa, 10 sierpnia 2011

Wylanie jako chrzest

"Bóg chrzcząc uczniów Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy uczynił to poprzez wylanie na nich Ducha. Wylanie jest więc bardzo wyraźnie opisane jako biblijny model chrzczenia" (D. Wilson, To a Thousand Generations, s. 102)