poniedziałek, 14 listopada 2011

Dziesięć różnic między Lutrem a Kalwinem

Dwie najbardziej znaczące postaci reformacji - Marcin Luter i Jan Kalwin różnili się bardziej temperamentem, niż przekonaniami, choć i w dziedzinie teologii były drobne różnice.

1. Luter kładł nacisk na kaznodziejstwo, zaś Kalwin był raczej zainteresowany opracowaniem formalnego systemu teologicznego.

2. Obaj akceptowali autorytet Biblii. Jednak Luter kładł nacisk głównie na  usprawiedliwienie przez wiarę, Kalwin natomiast na suwerenność Boga.

3. Luter utrzymywał, że prawidłowym wyjaśnieniem obecności Chrystusa w komunii jest tzw. konsubstancjacja, czyli obecność Chrystusa w i pod postacią chleba gdy jest spożywany z wiarą. Kalwin odrzucał koncepcję fizycznej obecności Chrystusa na rzecz duchowej obecności przez wiarę w sercach uczestników Wieczerzy Pańskiej.

4. Jeśli chodzi o kształt nabożeństwa oraz liturgię Luter mówił, że dozwolone jest to co nie jest w Piśmie zabronione, zaś Kalwin nauczał, że dozwolone jest jedynie to co jest w nim nakazane.

5. Luter był porywczy i łatwo popadał w przygnębienie. Chodził w takich momentach na piwo ze swoim przyjacielem Melanchtonem. Kalwin był systematyczny, ułożony i ascetyczny.

6. Luter urodził się w rodzinie chłopskiej, zaś ojciec kalwina był notariuszem, co stawiało rodzinę Kalwina w szeregach inteligencji.

7. Podczas swojej kariery uniwersyteckiej Luter studiował filozofię i teologię, Kalwin natomiast zdobył większe wykształcenie humanistyczne i prawnicze. Z tego powodu był „organizatorem” protestantyzmu, podczas gdy Luter raczej głosem "proroczym" reformacji.

8. Luter był silny fizycznie. Kalwin przez cały swój pobyt w Genewie walczył z chorobą.

9. Luter był zwolennikiem ciepła domowego. Kalwin reprezentował typ samotnika, bez reszty oddającego się pracy.

10. Luter żył pod rządami monarchy w Niemczech, szukał poparcia u arystokracji i książąt. Kalwin w republikańskiej Szwajcarii był zainteresowany stworzeniem demokratycznego zarządu kościołem.