sobota, 17 grudnia 2011

Gdzie się udajesz z wątpliwościami?

Każdy przeżywa chwile zwątpienia w wierze. Pytanie brzmi: gdzie się z nimi udajesz? Do Boga czy przeciwko Niemu?