poniedziałek, 19 grudnia 2011

Oddzielenie państwa od kościoła czy państwa od Boga?

Oddzielenie kościoła od państwa nie oznacza: 1. Neutralności religijnej państwa. 2. Neutralności politycznej kościoła. 3. Niezależności którejś z tych instytucji od Boga.