poniedziałek, 13 lutego 2012

Wszystko zaczyna się w niedzielny poranek

W życiu chrześcijanina wszelkie schematy codzienności rozpoczynają się od zachowania w niedzielny poranek, pierwszego dnia tygodnia. To dotyczy takich spraw jak wyznawanie grzechów innym, uważne słuchanie, zaangażowana modlitwa, wspólnota, wspólne jedzenie i picie, podejście do pieniędzy, muzyki, punktualności itp.

Nabożeństwo wyznacza rytm i kierunek całego tygodnia. Niedbała liturgia produkuje jałowych wyznawców i zamienia spotkanie "Z" Bogiem na spotkanie "O" Bogu. Nie możesz być na co dzień lepszym chrześcijaninem niż jesteś w niedzielny poranek.