środa, 31 października 2012

Święto Reformacji

Dziś rocznica Reformacji - dzień wszystkich tych chrześcijan, którzy wierzą, że Pismo Święte jako jedyny autorytet i natchnione objawienie Boga stoi ponad zmieniającymi się paradygmatami nauki, naszymi doświadczeniami, społecznymi trendami, orzeczeniami kościoła, katechizmami, głosowaniami, ustawami. Wam wszystkim, którzy w to wierzycie i zależy Wam na czystości kościoła jako słudze Słowa: Happy Reformation Day!  :)
Słowa Macina Lutra na Sejmie w Wormacji w 1521 r.: "Jeżeli nie zostanę przekonany przy pomocy świadectw Pisma Świętego lub na podstawie jakiejś oczywistej racji (gdyż nie wierzę ani papieżowi, ani soborom, istnieją bowiem dowody, że często błądzili i wzajemnie się zwalczali), to jestem zobowiązany wobec Pisma Świętego, które cytowałem a moje sumienie jest w niewoli słowa Bożego. Nie mogę i nie chcę odwołać niczego, ponieważ nie jest ani bezpieczne, ani słuszne działanie przeciwko sumieniu. Przy tym stoję, nie mogę inaczej. Tak mi dopomóż Bóg. Amen!"