poniedziałek, 29 października 2012

Polityczna poprawność w kościele


Uleganie tzw. politycznej poprawności jest nie tylko charakterystyczne dla współczesnych mediów, dyskursów naukowych i politycznych. Przedostaje się ona także na grunt kościelny gdy rozmawiamy chociażby o kwestiach doktrynalnych. Nie mówmy już o odstępstwie lecz o innym sposobie widzenia. Nie mówmy o grzechu lecz o ludzkiej słabości. Nie mówmy o bałwochwalstwie lecz odmiennej tradycji liturgicznej. Oczywiście "wielowiekowej". Nie mówimy o Bogu w Trójcy Jedynym lecz o Najwyższej Istocie. Nie mówimy o ewangelizacji wyznawców niechrześcijańskich religii lecz o dialogu międzywyznaniowym.

Jest to osłabianie wymowy nauki apostolskiej i przejaw odstępstwa, ale... kościoła od klarownych stwierdzeń Pisma Świętego.

38 komentarzy:

 1. Już kilkakrotnie pisałem o odstępstwie większości chrześcijan, którzy ośmielili się zmienić 10 niezmiennych przykazań Bożych, to próbujecie tłumaczyć, że kościół miał takie prawo (Mt.5,17-19).

  OdpowiedzUsuń
 2. "Nie mówmy o bałwochwalstwie lecz odmiennej tradycji liturgicznej." - wow - fajne stwierdzenie, a co oznacza tak konkretnie bez politycznej poprawności?

  Kornelu - a JAK brzmi te oryginalne 10 przykazań - była już na ten temat dyskusja i jakość NIKT nie przedstawił absolutnie jednoznacznie spójnej wersji - w związku z czym ta aktualnie uznawana wydaje się najsensowniejsza.

  OdpowiedzUsuń
 3. Makaron, nie kosciol lecz Bog ustanowil niedziele dniem odkupienia, zwyciestwa nad grzechem i smiercia.

  OdpowiedzUsuń
 4. W zasadzie Bóg nigdzie nie powiedział: "żwiętujcie niedzielę" - z drugiej zaś strony z Nowego Testamentu wynika, że wcale nie trzeba się kurczowo trzymać soboty.

  OdpowiedzUsuń
 5. bartosika serce boli jak czyta wpisy o ich rzekomym głoszeniu wśród niechrześcijan :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Lord - popracuj nad logiką i senem wypowiedzi.

  OdpowiedzUsuń
 7. bartosik podaje sie za makromana :)

  OdpowiedzUsuń
 8. Pastorze, to może ładnie brzmi, że Bóg ustanowił niedzielę dniem odpoczynku na pamiątkę zmartwychwstania. Bardzo piękny powód świętowania-zmartwychwstanie Zbawiciela. Problem tylko w tym, że nie ma to uzasadnienia biblijnego.
  1. Jezus Chrystus święcił sobotę.
  2. Matka Jezusa i inne niewiasty święciły sobotę.
  3. Apostołowie święcili sobotę.
  A teraz kilka tekstów biblijnych na ten temat:
  Izaj.58,13-14.
  Łk.23,54-56
  Łk.4,16-17.
  Dz.17,2.
  Mt.12,8.
  Dz.13,14-15.
  Dz.16,12-14.
  Mt.28,7.
  J.20,19.
  Dz.20,7.
  Łk.4,31.
  Iz.66,22-23.

  W Biblii jasno jest napisane, że siódmy dzień tygodnia to sobota, a pierwszy niedziela. Pan Bóg pobłogosławił i poświęcił siódmy dzień, a nie pierwszy. Pan Jezus jest Panem soboty, a nie niedzieli.
  Więc nie przypisujcie Panu Bogu czegoś, czego On nie zrobił. Nazywanie niedzieli Dniem Pańskim i święcenie niedzieli w miejsce Bożego dnia odpoczynku jest wymysłem ludzkim.
  Pewnie zaraz ktoś napisze, że sabat był dla Żydów, ale przecież sobota jako dzień odpoczynku ma swój początek od stworzenia świata.
  Pan Jezus wyraźnie powiedział, że nie przyszedł zmienić prawa, ale wypełnić (Mt.5,17-20).
  I jeszcze jedno, nie wyjmujcie 4 przykazania z dekalogu i nie wkładajcie go do prawa ceremonialnego, które wskazywało na doskonałą ofiarę Jezusa na krzyżu. Tamto się skończyło, ponieważ rzeczywistość zastąpiła obraz i cień. Natomiast sobota jako pamiątka stworzenia trwa na wieki.

  OdpowiedzUsuń
 9. terminy prawo moralne i prawo ceremonialne wymyślili william miller , ellen white i inni guru adwentyzmu

  OdpowiedzUsuń
 10. O ile wiem, adwentyści nie mają żadnego guru :)

  OdpowiedzUsuń
 11. Kornelu - rozumiem że Ellen G White nie istniała?
  trudno też by Jezus czcił niedzielę skoro jeszcze nie zmartwychwstał!!!!

  OdpowiedzUsuń
 12. Ellen G. White jak najbardziej istniała i napisała wiele wspaniałych książek, ale nigdy nie była, nie jest i nie będzie guru adwentystów.

  W takim razie Jezus powinien chociaż raz wspomnieć, aby jego naśladowcy po zmartwychwstaniu zostawili już tą przestarzałą pamiątkę stworzenia (sobota) i zaczęli święcić niedzielę jako pamiątkę zmartwychwstania.
  W Piśmie Świętym jest pamiątka zmartwychwstania Jezusa. Wspomina o niej chociażby Apostoł Paweł w Rz.6,1-14. Chrzest wierzącego przez zanurzenie jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

  OdpowiedzUsuń
 13. W/g powszechnie przyjętej semantyki - rola jaka White spełniała w społeczności Adwentystów była rola guru - można by się oczywiście spierać bazując na rozumieniu słowa "guru" przez Sanskryt. Ale żyjemy w Europie i bazujmy na naszym.

  Idąc twoim tropem należy uznać iż jedyny dzień święty to... piątek wieczorem.

  OdpowiedzUsuń
 14. Wyskoczyłeś makromanie z tym piątkiem jak Filip z konopi...
  Jedynym dniem poświęconym przez Boga wg 4 przykazania dekalogu jest sobota.

  OdpowiedzUsuń
 15. Będzie czwartym przykazaniem jeśli sztucznie podzielimy pierwsze.

  Poza tym sam Chrystus dość mało literalnie się do sabatu odnosił tymczasem piątek wieczorem potraktował bardzo na serio.

  OdpowiedzUsuń
 16. Tylko katolicy sztucznie podzielili 10 przykazanie, żeby było 10 przykazań po wyrzuceniu drugiego.
  Chrystus bardzo serio traktował sabat Łk.4,17 i często się wypowiadał na temat sabatu-Mk.2,27.
  Również Paweł miał z zwyczaju święcić sabat-Dz.17,2.

  OdpowiedzUsuń
 17. Kornelu, Kornelu - ależ wybiórczość...
  Zdania te brzmią:
  Powiedział im jeszcze: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dlatego Syn Człowieczy jest panem także szabatu"...

  jak dla mnie te ostatnie słowa to wyjaśniają wszystko.

  OdpowiedzUsuń
 18. makroman

  Tak jest, Syn Człowieczy jest panem sabatu, a nie niedzieli.

  OdpowiedzUsuń
 19. makroman

  Tak jest, Syn Człowieczy jest panem sabatu, a nie niedzieli.

  OdpowiedzUsuń
 20. Sabat to święto a nie jakiś konkretny dzień.

  OdpowiedzUsuń
 21. Sabat to święto, a sabat siódmego dnia to święto sobotnie. Gdy Pan Jezus mówił, że jest Panem sabatu mówił o święcie soboty. Mt.12,1-9.
  W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. (2) A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego: Oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. (3) A On rzekł im: Czyż nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli? (4) Jak wszedł do Domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom? (5) Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? (6) Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia. (7) I gdybyście byli zrozumieli, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. (8) Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu. (9) I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi.

  OdpowiedzUsuń
 22. Nie - Kornelu - Pan Jezus mówił o święceniu SABATU - nie soboty!

  Poza tym wydarzenie działo się PRZED śmiercią i odkupieniem! A świętując w niedzielę - świętujemy właśnie tamte zdarzenia.  OdpowiedzUsuń
 23. Oj markomanie!
  Dlaczego nie poczytasz dokładnie jak ewangeliści opisali oskarżenia faryzeuszy, że Jezus i jego uczniowie nie święcą sabatu (siódmego dnia tygodnia) "prawidłowo"?
  Łk 13:14 bw "A odpowiadając, przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: Jest sześć dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu."
  Już kiedyś napisałem, że wasze uzasadnienie święcenia niedzieli jest bardzo piękne, szkoda tylko, ze nie poparte Pismem Świętym. Wieczerza Pańska jest pamiątką śmierci Pana Jezusa-1Kor 11:26 bw "Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie."
  Chrzest jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania -Rom 6:3-11 bw "(3) Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? (4) Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. (5) Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania, (6) wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi; (7) kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. (8) Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, (9) wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. (10) Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. (11) Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."

  OdpowiedzUsuń
 24. A czy ów przełożony bożnicy mówił coś o sobocie? NIE
  A czy Chrześcijanie są zobligowani do czegoś poglądami przełożonego bożnicy sprzed dwóch tysięcy lat? NIE

  A cała reszta to oczywiście prawda.

  OdpowiedzUsuń
 25. Tak, przełożony bożnicy mówił o sobocie, a nie niedzieli.
  Chrześcijanie nie są zobligowani do czegoś poglądami przełożonego bożnicy, ale są zobligowani do przestrzegania dekalogu biblijnego ponieważ nie został on unieważniony, ani zmieniony przez tego, który go ustanowił.
  Mt 5:17 bw "Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić."
  Nie unieważnili go też apostołowie.
  Rz 3:31 bw "Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy."

  OdpowiedzUsuń
 26. Ale mamy tez "prawo jest dla ludzi a nie ludzie dla prawa" - poza tym szabas oznacza dzień święty a nie sobotę.

  OdpowiedzUsuń
 27. Szabat oznacza święto, lub konkretne święto. Szabat z dekalogu to siódmy dzień tygodnia, czyli sobota.
  Szabat o którym mówił Pan Jezus to też sobota.
  Dzień Pański z Księgi Apokalipsy, to też sobota.
  Ap 1:10 bw "W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił:"

  OdpowiedzUsuń
 28. Poproszę JEDEN cytat z Biblii który mówi że szabat to sobota...
  szabat to sobota w tradycji żydowskiej i tyle...

  OdpowiedzUsuń
 29. Ne 10:32 bt "A co do narodów tej ziemi przynoszących towary i wszelkiego rodzaju zboże do sprzedania w dzień sobotni: to nie przyjmiemy tego od nich w szabat ani w dzień święty. Również w roku szabatowym zrzekniemy się korzyści i żądania zwrotu od wszelkiego dłużnika."
  Dz 13:14 bt "Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli."

  OdpowiedzUsuń
 30. Ale te cytaty odnoszą się do TRADYCJI żydowskiej - Ja wiem że Żydzi świętowali sabat w sobotę - ale czy faktycznie był sobotą to kwestia jedynie uzusu.

  OdpowiedzUsuń
 31. Skoro świętowali w sobotę, to chyba była to sobota, a nie niedziela, czy jakiś inny dzień.
  To nie była TRADYCJA żydowska tylko ustanowiony przez Boga dzień odpoczynku na pamiątkę stworzenia i uwolnienia z niewoli egipskiej.
  Chrześcijanie święcą sobotę na pamiątkę stworzenia i odkupienia z grzechu. Jedno i drugie dokonał ten sam Jezus Chrystus.
  Nie podaję cytatów biblijnych, żeby cie nie przytłaczać.

  OdpowiedzUsuń
 32. Żydzi świętowali sobotę bo taką mieli tradycję - widać zostało im po wyjściu z "domu niewoli". Natomiast Bóg dniem wolnym ustanowił dzień siódmy - pytanie brzmi od którego dnia zaczynał stwarzanie..... skoro innych dni wcześniej nie było?

  Chrześcijanie świecą NIEDZIELE na pamiątkę zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią - w sobotę Jezus jako człowiek był martwy.
  Umarł (i swoją ofiarą nas zbawił) w piątek a zmartwychwstał (pokonał śmierć)w niedzielę.

  OdpowiedzUsuń
 33. Widzę makromanie, że ważniejsze jest dla ciebie nauczanie KK niż nauczanie Pisma Świętego. Nie jest dla ciebie ważne, że sobota, siódmy dzień tygodnia, została przez Boga przeznaczona, pobłogosławiona i poświęcona na dzień odpoczynku. Nie jest dla ciebie ważne, że Pan Bóg własnym palcem napisał na tablicach kamiennych 10 przykazań i w czwartym nakazał święcenie siódmego dnia tygodnia na pamiątkę stworzenia. Nie jest ważne dla ciebie, że Pan Jezus, Maria matka Jezusa i apostołowie święcili sobotę. Ważne jest dla ciebie, że większość chrześcijan uważa się za mądrzejszych od Boga.

  OdpowiedzUsuń
 34. Kościół Katolicki naucza Pisma Świętego, nie uzurpuje sobie przekonania ze to sobota jest dniem świętym (bo taka jest tradycja) ale uznaje ze dniem świętym jest dzień RZECZYWISTEGO wydarzenia - ZMARTWYCHWSTANIA.

  OdpowiedzUsuń
 35. Okłamuj siebie i innych dalej. Powodzenia.

  OdpowiedzUsuń