czwartek, 1 listopada 2012

Kawa, film i dyskusja "W Starym Kadrze"


Serdecznie zapraszamy do udziału w światopoglądowych spotkaniach dyskusyjnych pt. „Jak więc powinniśmy żyć?” w oparciu o serię dziesięciu 30-minutowych filmów o tym samym tytule. 

Projekcje przedstawiają bieg historii od czasów starożytnego Rzymu do współczesności, pokazując w jaki sposób światopoglądowe założenia warunkują działania w danej kulturze i społeczeństwie w dziedzinie sztuki, nauki, polityki oraz religii. Jeśli więc zależy ci na przyszłości rodziny, kościoła, społeczeństwa, kraju, w którym żyjemy powinieneś obejrzeć te filmy. Skłaniają bowiem do zastanowienia w jakim społeczeństwie chcemy żyć: 
- takim gdzie pragmatyzm stoi ponad wartościami? 
- gdzie brak ostatecznego standardu prowadzi do dominacji tyranii i siły? 
- gdzie seks jest jedynie rytuałem dojrzewania i przejawem „wolności od Boga”? 
- gdzie religia jest jedynie prywatną sprawą i wyrazem osobistego mistycyzmu lub narzędziem manipulacji dla posiadających władzę?

KIEDY I GDZIE? Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 05. listopada 2012 r. o godzinie 19.30 w kawiarni „W Starym Kadrze” ul. Grobla I  3/4 w Gdańsku. Zamawiamy kawę, herbatę lub gorącą czekoladę, oglądamy film, a następnie... dyskutujemy. Wstęp wolny (wypadałoby coś zamówić J ). Spotkania będą się odbywały co 2 tygodnie.

Temat najbliższego spotkania: Starożytny Rzym. Dlaczego wiara w grecko-rzymskich bogów nie była wystarczającą podstawą dla utrzymana ładu społeczeństwa? Dlaczego chrześcijanie stanowili zagrożenie dla zachowania jedności państwa? Co było przyczyną wewnętrznego rozpadu Casarstwa Rzymskiego? Jaką alternatywę dla zachowania trwałości społeczeństwa proponuje chrześcijaństwo?

Autorem filmu prezbiteriański pastor oraz teolog dr Francis Schaeffer (1912-1984) – jeden z najbardziej wpływowych ewangelicznych myślicieli XX wieku. W znaczący sposób przyczynił się do społecznego zaangażowania wielu chrześcijan opartego na zrozumieniu zarówno Biblii, jak i historii oraz dominującego we współczesnej kulturze sposobu myślenia. Chociaż film powstał w 1979 roku wciąż zachowuje aktualność. Ponad 30 lat temu dr Schaeffer trafnie przewidział kierunek zmian w społeczeństwie i stosunkach między ludźmi, które z większą intensywnością możemy obserwować dzisiaj. Jaką ofertę dla współczesnej kultury niesie chrześcijaństwo? Jaki jest związek religii z kulturą i sztuką? Przyjdź, posłuchaj, pomyśl.