sobota, 10 listopada 2012

Polityczne konsekwencje, nie zaś środki

W kontekście politycznych napięć i dyskusji nam, chrześcijanom nie wolno zapominać, że autorytet Chrystusa w świecie rozprzestrzenia się poprzez duchowe, nie zaś polityczne środki. Bożym narzędziem zdobywania ludzkich serc są Słowo, sakramenty, wzrost, uświęcenie i zaangażowanie we wspólnocie kościoła nie zaś polityczne uchwały. Oczywiście panowanie Chrystusa niesie ze sobą polityczne konsekwencje, jednak Jego Królestwo nie szerzy się w ten sam sposób co inne królestwa.