sobota, 17 listopada 2012

"W Starym Kadrze" w poniedziałek!

Już w najbliższy PONIEDZIAŁEK o godzinie 19.30 zapraszam na kolejne światopoglądowe spotkanie dyskusyjne w kawiarni W STARYM KADRZE ul. Grobla I 3/4 w Gdańsku (naprzeciwko Fontanny Czterech Kwartałów i Rossmana przy ul. Św. Ducha).

W tym roku inspira
cją do dyskusji są 30 minutowe filmy o tytule „Jak więc powinniśmy żyć?” autorstwa Francisa Schaeffera. Projekcje przedstawiają bieg historii od czasów starożytnego Rzymu do współczesności, pokazując w jaki sposób światopoglądowe założenia warunkują działania w danej kulturze i społeczeństwie w dziedzinie sztuki, nauki, polityki oraz religii.

Zamawiamy kawę, herbatę lub gorącą czekoladę, oglądamy film, a następnie... dyskutujemy. Wstęp wolny (wypadałoby jedynie coś zamówić :) Spotkania odbywają się co 2 tygodnie.

Temat najbliższego spotkania: ŚREDNIOWIECZE: miało ono wiele pozytywnych elementów chrześcijańskiego społeczeństwa. Jednak zmieszanie biblijnego chrześcijaństwa z humanizmem spowodowało odejście od apostolskiego modelu kościoła. Czy więc kościół miał pozostać bez zmian po śmierci apostołów? Czy i w jakim względzie zaadoptowanie się do nowych czasów i wyzwań było korzystne? Co było przejawem pójścia na kompromis?