czwartek, 9 maja 2013

Wiosna - wielkie wyzwanie ateizmu

WIOSNA. Jedno z największych wyzwań materialistycznego ateizmu. Jak to się dzieje, że co roku w kwietniu jest większa temperatura niż w grudniu, pojawiają się liście na drzewach i kwitną tulipany? Jak to się dzieje, że Ziemia zawsze porusza się tym samym torem i że zawsze obiega Słońce w ciągu 365 dni 6 godzin 9 minut 9,54 s. ? Jak to się dzieje, że ustawicznie obraca się wokół własnej osi z zachodu na wschód i że zawsze po nocy nastaje dzień? 

Odpowiedź brzmi: dzieje się tak, ponieważ żyjemy w Bożym świecie. Chaos i nieuporządkowanie nie tworzą uporządkowanego życia poddanego uniwersalnym, niematerialnym prawom fizyki, biologii, chemii. Wybuchy nie tworzą praw, ani stałych wyników. Wybuchy niszczą. 

Natomiast w Bożym świecie możesz się oprzeć na Jego niezmiennej obietnicy:

"Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc". - Księga Rodzaju 8:22

W Bożym świecie, którym rządzi jego Stwórca możesz oglądać Jego mądrość i zamysł w dziełach i cykliczności praw, których jest Autorem. 

"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności". - List do Rzymian 1:19-21

Nie zaprzeczaj temu, co widzisz - podpisom Autora, które rozmieścił obok ciebie, ale i na tobie: na twoich palcach, dłoniach, misternej budowie twojego ciała, komórek, struktury DNA. Jesteś Bożym obrazem w świecie. Dlatego myśl i postępuj zgodnie z tym, kim jesteś.