wtorek, 5 listopada 2013

Ostrzeżenie dla rządzących

W epilogu do Magnificat Luter zwrócił się do Jana Fryderyka (1503-1554) w następujących słowach: 

"Wasza łaskawość powinna zwrócić uwagę na to, że w całym Piśmie Świętym Bóg nie pozwala żadnemu pogańskiemu królowi lub księciu w żadnym zakątku ziemi pławić się w chwale, lecz - przeciwnie - karze ich. Jest to dobitne i jednoznaczne przesłanie dla wszystkich władców. Co więcej, nawet w Izraelu, Jego wybranym nardzonie, Bóg raczej karcił królów niż ich chwalił (...)

To wszystko zostało zaplanowane przez Boga, by napełnić strachem tych, którzy sprawują włądzę, by przerazić ich, by przestrzec ich przed grożącym im niebezpieczeństwem."

R. J. Rushdoony, Biblijna filozofia historii