wtorek, 20 maja 2014

Nawet dorośli mogą być zbawieni

Pismo Święte naucza, że nie tylko niemowlęta oraz dzieci, ale również dorośli w naturalny sposób są niezdolni do wiary Bogu. Jednocześnie dodaje, że naturalna ludzka niezdolność nie jest barierą dla Pana Boga i Jego łaski. Dlatego niemowlęta, małe dzieci mogą wierzyć Bogu, mieć z Nim więź i być zbawione. Wg słów Pana Jezusa jest to możliwe nawet dla dorosłych - o ile wstępują w ich ślady.