sobota, 23 maja 2015

Nie do końca Zbawiciel dla nie do końca grzesznika

Jeśli przychodzisz do Jezusa, to jedynym sposobem, aby mieć w Nim nie w pełni Zbawiciela jest nieuznanie siebie jako w pełni grzesznika zasługującego na piekło.