środa, 1 lipca 2015

Odpowiedź naszych kościołów na decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

Odpowiedź naszych kościołów reformowanych (CREC) na decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych 

W świetle decyzji podjętej przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Wspólnota Ewangelicznych Kościołów Reformowanych (Communion of Reformed Evangelical Churches, CREC) wydaje niniejsze oświadczenie.

Wszystkie różnorodne przejawy transgresywnej seksualności czczone obecnie w naszej kulturze, a teraz również przez najwyższy sąd w kraju, są niezgodne z Bożym projektem dla ludzkiej seksualności, a zatem grzeszne w Bożych oczach.

Kiedykolwiek ludzie w arogancki sposób rzucają wyzwanie świętym Bożym standardom dla seksualności - starając się nauczać czegoś przeciwnego wobec prawd, które, Bóg przekazał nam w Swoim Słowie - na próżno próbują czynić coś, co znajduje się poza ich uprawnieniami. Nie możemy nadawać godności tam, gdzie Bóg jej nie nadaje, i nie możemy łączyć razem tego, co Bóg określił jako na zawsze oddzielone.

Ponieważ nasze kościoły (CREC) poddają się pełnemu i całkowitemu autorytetowi Pisma Świętego, akceptujemy naszą odpowiedzialność, aby docierać z prawdziwym współczuciem do tych, którzy zostali złapani w sidła tego seksualnego grzechu. Jednocześnie odmawiamy akceptacji fałszywego współczucia, które pozostawia mężczyzn i kobiety samych w ich grzechu i oznajmiamy, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał oraz błagamy wszystkie te osoby, aby zwróciły się do Pana Jezusa Chrystusa po odpuszczenie grzechów, tak jak zostały odpuszczone i nam.

W świetle tej decyzji, CREC wzywa przywódców Stanów Zjednoczonych, czy to wybranych czy mianowanych, przedstawicieli władz ustawodawczej, sądowniczej, wykonawczej, czy to na szczeblu lokalnym, czy krajowym, aby żałowali i pokutowali ze skandalicznego i aroganckiego grzechu próbowania definiowania rzeczywistości wbrew temu jak zdefiniował ją Bóg. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

Pastor Douglas Wilson
Presiding Minister, CREC