wtorek, 18 sierpnia 2015

Krótki katechizm seksualny

Douglas Wilson

1. W jaki sposób została stworzona ludzkość?
Zostaliśmy stworzeni przez Boga na obraz Boga - razem jako mężczyzna i kobieta (Rdz 1.27).

2. Kto jest autorem małżeństwa?
Kiedy Bóg przedstawił Adamowi pierwszą oblubienicę, naszą matkę Ewę – ustanowił w ten sposób pierwsze małżeństwo (Rdz 2.22).

3. W jaki sposób od tamtego czasu tworzone są małżeństwa?
Człowiek powinien opuścić swojego ojca i matkę, aby być złączonym ze swoją żoną, tak aby mogli stać się jednym ciałem (Rdz 2.24).

4. Jaki jest biblijny standard dla małżeństwa?
Jeden mężczyzna poświęcony jednej kobiecie na całe życie.

5. Skąd wiemy, że monogamia jest biblijną normą i standardem?
Wiemy to ponieważ Bóg stworzył jednego mężczyznę i jedną kobietę dla siebie nawzajem – jako wzór (Rdz 2.24). Stało się tak ponieważ Chrystus jest ostatecznym Oblubieńcem i ma tylko jedną Oblubienicę (Ef 5.23) i ponieważ chrześcijańscy przywódcy mają być przykładem poślubiając tylko jedną kobietę (1 Tm 3.2).

6. Jakie są niezbędne warunki dla zaistnienia małżeństwa?
Dwa elementy, które są konieczne to seksualna konsumpcja (Rdz 2.24) oraz publiczne zawarcie przymierza małżeńskiego (Rdz 2.22).

7. Jak nazwiemy sytuację, w której mamy seksualną konsumpcję, lecz nie ma przymierza?
Nazywa się to wszeteczeństwem lub cudzołóstwem (1 Kor 6.16-18).

8. Jak nazwiemy sytuację, w której mamy przymierze lecz bez seksualnej konsumpcji?
Jakkolwiek, za wyjątkiem „małżeństwa”.

9. Jaka jest relacja pomiędzy byciem „jednym ciałem” a małżeństwem?
Bez tego nie ma małżeństwa, lecz fakt bycia zjednoczonym w jedno ciało nie oznacza istnienia małżeństwa.

10. Czy prawdziwe małżeństwo może być zawarte w nieposłuszeństwie?
Tak. Jednym przykładem może być powtórne małżeństwo po nieuzasadnionym rozwodzie (Pwt 24.1-4). Inny przykład znajdziemy w społeczeństwach, w których legalna jest poligamia.

11. Czy nieposłuszeństwo może stać się na tyle głębokie, że jego rezultat nie ma nic wspólnego z małżeństwem?
Tak. Homoseksualne „małżeństwa” byłyby przykładem na to.

12. Dlaczego te „małżeństwa” nie są małżeństwami?
Ponieważ fizycznie nie są w stanie stać się jednym ciałem, co wymaga mężczyzny i kobiety.

13. Lecz występuje tam aktywność seksualna.
Tak. Lecz nie jest to rodzaj seksualnej aktywności, która kiedykolwiek może zakończyć się zjednoczeniem w jedno ciało.

14. Ale prawo mówi, że są oni „małżeństwem”.
Prawo mówi wiele rzeczy.

15. Jak powinniśmy traktować osoby w homoseksualnych “małżeństwach”?
Powinniśmy traktować każdego kogo znamy z miłością i respektem, mówiąc im prawdę w miłości. Lecz ponieważ te osoby ponad wszystko domagają się naszej aprobaty, musimy być ostrożni, by nasze współczucie i troska nigdy nie były mylone z aprobatą.

Autor jest pastorem kościoła reformowanego Christ Church w Moscow (Idaho), a także wykładowcą w New Saint Andrew College i autorem wielu książek nt. rodziny, teologii, edukacji, kultury.

Tłumaczenie: Paweł Bartosik

Artykuł pochodzi z bloga autora: https://dougwils.com