czwartek, 1 września 2016

Inauguracja nieneutralnej edukacji

Dziś inauguracja roku szkolnego. Z tej okazji warto sobie przypomnieć, że nie istnieje coś takiego jak neutralna edukacja, neutralna szkoła, neutralny podręcznik, neutralny nauczyciel. 

Każdy rodzaj edukacji ma charakter światopoglądowy i ideowy (treści oznajmiane, treści pomijane, ich interpretacja, wystrój sali, ustawienie krzeseł, rola nauczyciela itp.). Przykładowo - edukacja, która ignoruje Boga w nauczaniu - uczy dzieci ignorować Boga i spoglądać na świat bez Niego - co jest nauką praktycznego ateizmu. 

Tymczasem Jezus jest Stwórcą i Panem: historii, praw w przyrodzie, logice, fizyce, matematyce, atomów, pierwiastków i procesów chemicznych, moralności, etyki, lądów i oceanów, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. 

Bożego błogosławieństwa wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom na cały rok szkolny! Niech Chrystus daje Wam oczy, które widzą; uszy, które słyszą; ręce, które pracują dla Niego i umysł, który widzi Jego dłoń we wszystkim.