poniedziałek, 19 marca 2018

Mocny Pasterz"Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca" . (Ew. Jana 10.27-29) 

Według powyższych słów Pana Jezusa każda z owiec jest bezpieczna nie dlatego, że trzyma się mocno Pasterza, lecz dlatego, że Pasterz trzyma ją mocno przy sobie. Pytanie o to, czy owca może odpaść od Pasterza to nie jest pytanie o możliwości owcy, lecz o możliwości Pasterza. 

Ewangelia Jana nie stawia przed nami pytania: "Czy owca może odejść od Pasterza?", lecz "Czy Pasterz może utracić jakąkolwiek ze swoich owiec?" Biorąc pod uwagę to, Kto jest naszym Pasterzem, odpowiedź jest oczywista! 

Soli Deo Gloria!