poniedziałek, 19 marca 2018

Mocny Pasterz"Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca" . (Ew. Jana 10.27-29) 

Według powyższych słów Pana Jezusa każda z owiec jest bezpieczna nie dlatego, że trzyma się mocno Pasterza, lecz dlatego, że Pasterz trzyma ją mocno przy sobie. Pytanie o to, czy owca może odpaść od Pasterza to nie jest pytanie o możliwości owcy, lecz o możliwości Pasterza. 

Ewangelia Jana nie stawia przed nami pytania: "Czy owca może odejść od Pasterza?", lecz "Czy Pasterz może utracić jakąkolwiek ze swoich owiec?" Biorąc pod uwagę to, Kto jest naszym Pasterzem, odpowiedź jest oczywista! 

Soli Deo Gloria!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz