piątek, 25 maja 2018

Trójca Święta, protestanci i pseudo-protestanciPojutrze Niedziela Świętej Trójcy. Na tę okazję przygotowuję kazanie pt. "Co by się stało z ludźmi i ze światem, gdyby Bóg nie był Trójjedyny?" 

Przy tej okazji kilka myśli: 

1. Upewnij się, że to, w co wierzysz i co wyznaje Twoja wspólnota jest wyrazem biblijnej, historycznej, ortodoksyjnej wiary w Trójcę Świętą. Nie tylko chodzi tu o pomniejszanie boskości Syna i Ducha Świętego, ale również o niebiblijne przekonanie, że Ojciec, Syn i Duch Święty to jedna osoba, która objawia się na trzy sposoby w historii: modalizm, sabelianizm, które wczesny Kościół potępił jako herezje.

2. Odmianę powyższej herezji wyznają niektóre niechrześcijańskie wspólnoty podające się za protestantów, np. fundamentaliści z ruchu King James Version Only z tzw. "Kościoła Bożego" w Toruniu, którzy uwspółcześnili Biblię Gdańską i czuwali nad jej teologiczną poprawnością. Miałem okazję odbyć z nimi kilka rozmów na temat Trójcy Świętej, podczas których usłyszałem m.in., że według nich imię Ojca, Syna i Ducha Świętego to... Jezus. 

Na swoich stronach w wyznaniu wiary informują: 

Bóg. Wierzymy, że jest jeden prawdziwy Bóg, który stworzył cały wszechświat. 1Kor 8,6 Wierzymy w Trójcę czyli wierzymy że wszechmocny Bóg jest równocześnie Ojcem, Synem, i Duchem Świętym. Oni są jednym. Znaczy to, że Ojciec, Syn i Duch Święty to jeden Bóg. (1J 5,7; 1Tm 3,16 ; 1J 5,20).

Powyższe stwierdzenia ani razu nie mówią o wierze w Boga istniejącego odwiecznie w Trzech Osobach. Podkreślają boskość i jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego, lecz nie ich odwieczne istnienie oraz odrębność. 

3. Podobnie modalistycznie brzmi stwierdzenie w wyznaniu wiary tzw. Biblijnego Kościoła Baptystycznego w Aninie: "Ojciec, Syn, i Duch Święty są jednym. Oznacza to, że Ojciec, Syn i Duch Święty to jeden Bóg". 1Jn 5,7. Brak odniesień do Boga istniejącego odwiecznie w Trzech Osobach nasuwa pytania i wątpliwości. Mało znaczący szczegół? Nie sądzę. Mówimy o Panu Bogu. 

4. Pytanie w tym względzie chciałbym zadać Kościołowi Nowego Przymierza z Lublina i pastorowi Pawłowi Chojeckiemu. Na stronie internetowej wspólnoty nie widnieje żadna informacja, w co owa wspólnota wierzy. Piszę o tym w tym miejscu, ponieważ na pytanie o Trójcę Świętą nie doczekałem się, mimo kilku próśb, żadnej odpowiedzi w prywatnej korespondencji. W wyznaniu wiary na stronie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, która zniknęła z sieci można było przeczytać:

Bóg. Jest Jeden Bóg, który objawił się światu w Trzech Osobach jako: Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Umysł człowieka nie do końca potrafi ogarnąć i przeniknąć naturę Boga (tak jak, np. nie potrafi sobie wyobrazić nieskończoności). Wszystko, co możemy zrozumieć o Bogu, zostało nam ukazane w Jezusie Chrystusie "Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go" (Jan 1,18) 

"Objawił się" - owszem. Proszę jednak o odpowiedź na pytanie: Czy Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty to trzy odrębne, różne względem siebie Osoby istniejące od wieczności we wzajemnej wspólnocie? 

Czy pastor Paweł Chojecki lub członek Kościoła Nowego Przymierza mógłby napisać jakie jest stanowisko tej wspólnoty jeśli chodzi o Trójjedyność Boga? Kwestia jest o tyle kluczowa, że stanowisko w tej kwestii definiuje daną wspólnotę jako chrześcijańską lub nie. 

5. Historyczny Kościół idąc za Biblią definiował naukę o Trójcy Świętej tak klarownie jak to tylko możliwe (w oparciu o Słowo Boże). Polecam np. Atanazjańskie Wyznanie (V w.), Chalcedońską Definicję Wiary (451 r.), Belgijskie Wyznanie Wiary (1559 r.) oraz inne konfesje Reformacji. Współczesny ewangelikalizm w wielu wypadkach został dotknięty anty-teologicznością i anty-historycznością, co przejawia się m.in. w rozmyciu prawdy o Trójjedyności Boga. Skutek jest taki, że wielu chrześcijan wierzy w Trójcę w sposób modalistyczny (Ojciec, Syn i Duch Święty to jedna i ta sama osoba) lub ariański (np. nie modlą się do Syna i Ducha Świętego). Jeśli w Twoim kościele nie naucza się na temat Trójjedyności Boga - poproś pastora/księdza o kazanie na ten temat i biblijną wyrazistość. 

6. Prawda o Trójcy nie jest tylko akademicką doktryną dla chrześcijan z intelektualnym zacięciem. To prawda o Bogu, który nas ukochał i którego my powinniśmy kochać. Dlatego nie powinna być ignorowana. Nie głosimy wiary w Boga "w ogólności". Głosimy wiarę w konkretnego Boga. Poznanie Go (umysłem, sercem), przylgnięcie do Niego wiarą to życie wieczne (Jn 17.3). Wiara w jednoosobową monadę to przejaw bałwochwalstwa - wiary w wytwór własnej wyobraźni.

7. Trójca Święta (a więc kim oraz jaki jest Bóg) to najbardziej praktyczna prawda Pisma Świętego. Nie powinna widnieć jedynie w wyznaniu wiary na stronie internetowej wspólnoty. Nie powinna być to wiara martwa

Powinna być: 
- otaczana czcią i szacunkiem 
- wyznawana i wyjaśniania klarownie oraz z biblijną precyzją 
- broniona przed niekonkretnością i rozmyciem
- prawdą, którą przesycone jest nabożeństwo Kościoła: w modlitwach, pieśniach, formułach liturgicznych, liturgicznym dialogu. 
- ukazywana jako najbardziej praktyczna prawda Pisma Świętego ponieważ świat i człowiek są odbiciem chwały Boga, Jego podpisem. Jakie jest praktyczne zastosowanie prawdy o Trójcy Świętej? Zapraszam do zapoznania się z wpisami i kazaniami w dziale TRÓJCA ŚWIĘTA na tym blogu.