wtorek, 26 czerwca 2018

Smok nie musi już czekać

Opisana w Apokalipsie scena antyzwiastowania zawsze robiła na mnie duże wrażenie. "I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię" (Obj 12.4). Jakiś ogromny postęp dokonał się od czasu, kiedu napisano te słowa! Dziś Smok nie musi już czekać, aż dziecko się urodzi, żeby je pożreć. 

- Fabrice Hadjadj