sobota, 8 września 2018

Nawrócone chrześcijaństwo

Poszczególne środowiska chrześcijańskie dokonały wszelkich możliwych ustępstw, by zdobyć młodych ludzi dla Chrystusa, ale zamiast nawrócenia ich do Chrystusa, "nawrócili" chrześcijaństwo do nich.

- A.W. Tozer