poniedziałek, 27 maja 2019

Czy serce nie pałało w nas?

"I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?" - (Ew. Łukasza 24:32) 

Niech nie będzie takiego momentu w naszym życiu, że powiemy: Biblia jest już dla mnie nudna, ograniczająca. Już ją znam. Muszę poszukać nowych bodźców, świeżego objawienia, nowego słowa od Pana. 

Niech nasze serce bije szybciej, gdy zaczynamy widzieć Chrystusa w głoszonym Słowie: w Prawie Mojżesza, u Proroków, w Psalmach i w Nowym Testamencie (Łk 24:44).