sobota, 4 maja 2019

Poznali Go po łamaniu chlebaUczniowie poznali zmartwychwstałego Pana po łamaniu chleba.

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. Łk 24:30-31

Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. Łk 24:34-35

Stwierdzenie o jedzeniu i otwarciu się oczu powinno nas przenieść do pierwszych rozdziałów Biblii i pierwszego posiłku ludzi w Ogrodzie Eden. Kobieta  zerwała owoc, zjadła i podała mężowi. On jadł z nią. Wtedy otworzyły im się oczy i poznali, że są nadzy (Rdz 3:7).

Tutaj mamy echo tej historii i pierwszy posiłek w nowym stworzeniu. Jezus wziął chleb i błogosławił. Wówczas otworzyły im się oczy i rozpoznali JegoOdkryli, że jest przed nimi prawdziwy Chleb z nieba. Czas przekleństwa ludzkości minął. Śmierć została pokonana. Bóg przyniósł nowe życie, radość nowego stworzenia.

Jedno z zastosowań polega na dostrzeganiu Jezusa przy Stole Pańskim. Uczniowie poznali Go po tym, jak podawał im chleb. Módlmy się, aby Duch Święty otwierał nam oczy, byśmy widzieli Jezusa w podawanym chlebie i winie, ale także w wodzie chrztu, w głoszonym i czytanym Słowie. Dostrzegajmy Jego obecność każdego dnia również w zwykłych czynnościach, codziennych trudach i radościach.