wtorek, 15 października 2019

Małżeństwo z niewierzącym?

"Wielu uważa, że zniechęcanie chrześcijan do związków z osobami niepodzielającymi ich wiarę jest przejawem ograniczonego myślenia, ale istnieją mocne powody dla tej biblijnej zasady. Jeśli współmałżonek nie podziela naszej wiary chrześcijańskiej, to wtedy nie będzie w stanie zrozumieć jej tak jak my, od wewnątrz. I jeśli Jezus jest dla nas najważniejszy, to znaczy, że współmałżonek nie będzie rozumiał nas. Nie będzie w stanie zrozumieć, co jest siłą napędową naszego życia, podstawowym motywem wszystkiego, co robimy".

Tim Keller, Istota małżeństwa