środa, 8 lipca 2020

Trzeci dzień

Apostoł Paweł naucza, że Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem (1 Kor 15:4). W jaki sposób było to zgodne z Pismem Świętym? Którym miejscu pisma Starego Testamentu zapowiadały zmartwychwstanie Mesjasza trzeciego dnia? Otóż w Piśmie Świętym nie było żadnej konkretnej zapowiedzi, że Mesjasz powstanie z grobu trzeciego dnia. Mamy natomiast różne historie, które są zapowiedzią, obrazem rzeczywistości, która przyjdzie z Chrystusem. 

Jonasz był w brzuchu ryby przez trzy dni i trzy noce (Mt 12:40; Jon 2:1). Ozeasz zapowiada, że trzeciego dnia Pan wzbudzi swój lud do życia (Oz 6:2). Bóg zapowiedział uleczenie króla Hiskiasza z choroby trądu trzeciego dnia w Świątyni Pana (2 Krl 20:5). 
Pierwszą oznaką życia w tygodniu stworzenia był trzeci dzień (Rdz 1:11-12). Wtedy Bóg stworzył drzewa, trawę i rośliny. Izaak „umarł” i wrócił do życia trzeciego dnia podróży na Górę Moria (Rdz 22:4). Trzeciego dnia Dawid przybywa do Syklag i płacze, po czym otrzymuje zapewnienie od Boga i zachętę, że odzyska rodzinę (1 Sm 30:1.8). Trzeciego dnia głodu egipski niewolnik znajduje posilenie (1 Sm 30:12).

Trzeci dzień to dzień przejścia, nowego początku, nowej nadziei, zmartwychwstania. Bóg komunikuje pewne prawdy niekoniecznie w postaci jednego wersetu. Niekiedy robi to poprzez opowiadane historie, które są zapowiedzią, cieniem, typem rzeczywistości, która przyszła wraz z Chrystusem. Czytając je uczmy się Go widzieć - zgonie z Jego słowami: 


"Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma" (Łk 24:44-45).