piątek, 30 października 2020

Obślizgła miłość i martwa ortodoksja

Jak to zwykle bywa chrześcijanie na zło odpowiadają na jeden z dwóch sposobów: 
 - obślizgłą deklaracją miłości bez prawdy, 
 - martwą ortodoksją bez życia i miłości bliźniego. 

Nie rezygnuj z naśladowania Jezusa. Oznajmiaj prawdę w miłości. Okazuj miłość, której siła wynika z prawdy.