sobota, 9 stycznia 2021

Dwa błędy odnośnie demonów

"Istnieją dwa równe i przeciwne sobie błędy, które mogą być popełnione przez ludzkość odnośnie demonów. Pierwszy, to niewiara w ich istnienie. Drugi, to wierzyć i być aż zanadto i niezdrowo nimi zainteresowanym".

- C. S. Lewis, Listy starego diabła do młodego