piątek, 8 stycznia 2021

Wielkanoc jest dla grzeszników

 "W tym kontraście skrywa się wspaniała prawda o Wielkiejnocy: Zmartwychwstanie jest dla grzeszników! To jest ostateczny i absolutny dowód na to, że nasz Pan nie przyszedł, aby powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Już sam fakt, że wieści o zmartwychwstaniu zostały najpierw przekazane Marii Magdalenie, dowodził, że Wielkanoc jest dla grzeszników".

Fulton Sheen, Świat marnotrawny, s. 192.